CEO Alliance for Sustainability

Wij geloven in een wereld waarin het bedrijfsleven moet inspelen op de uitdagingen van de 21e eeuw en moet bijdragen tot een welvarende, rechtvaardige en inclusieve samenleving binnen de planetaire grenzen.

Collectif de CEOs et d’administrateurs

Over ons

2030, onze belangrijkste waarden

2030 is een collectief van Belgische CEO's (en bestuurders) dat eind 2020 werd gelanceerd om de dringende behoefte aan maatschappelijke transformatie en de noodzakelijke heruitvinding van bedrijven te bespreken.

Welwillendheid

Intellectuele nauwkeurigheid

Openheid van geest

Vertrouwen

Systeemvisie

Transparantie

Onze strategische assen

Om individuele en collectieve acties te ondersteunen die bijdragen tot de opbouw van een rechtvaardige, inclusieve en welvarende samenleving binnen de planetaire grenzen, richten wij ons op drie strategische gebieden.

Uitwisseling

Onze ervaringen en vragen delen over de transformatie van onze bedrijven naar duurzamere activiteiten die bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Informeren

Informeren over belangrijke vraagstukken in verband met deze transformatie

Bewustmaking & communicatie

Bewustmaking en communicatie buiten de groep door verslag uit te brengen over onze acties

Equipe qui collabore

Onze activiteiten

Jaarlijks programma

Wij bieden 10 avonden per jaar, afwisselend met casestudies door onze leden en externe gasten, en transversale thematische sessies door externe deskundigen. De avonden zijn georganiseerd rond presentaties door de sprekers en discussies in subgroepen, zodat ervaringen kunnen worden uitgewisseld en nieuwe kennis kan worden ontwikkeld via collectieve intelligentie. Ons programma wordt gevoed door voorstellen van onze leden en kan in de loop van het jaar evolueren, naargelang de mogelijkheden en de resultaten van onze uitwisselingen.

Hoogtepunt

Volg onze live-uitzending op 13 mei om 19:30 uur

/ 2024

Internal Case: Carmeuse

JANUARI 

Sébastien Dossogne

Internal Case: GIM

MAART

Christophe Adriaensen

Residential: Biodiversity + DE&I

APRIL 

Hilde Eggermont
Taoufik Amzile
Thomas Elmqvist


Topic Session: Doing business in a finite world with Patagonia

MEI 

Erick Gòmez Baggethun
Vincent Stanley

Internal case: Maison Dandoy

JUNI

Alexandre Helson

External Case: Umicore

SEPTEMBER

Thomas Leysen

Topic Session: Geopolitics, sustainability and businesses

OKTOBER

Sébastien Treyer
Chukwumerije Okereke

External Case: Volvo Group

NOVEMBER 

Niklas Gustafsson

HIGHLIGHT - Jean-Marc Jancovici - 15/11/2022

Le monde sans fin

Archief

Vorige sessies

 

Lijst van sessies voor 2020 - 2021 - 2022 - 2023

Bronnen

2030 heeft de ambitie om onze ideeën met zoveel mogelijk mensen te delen

Wij willen sensibiliseren en buiten de groep communiceren. Twee maal per jaar organiseren we een evenement dat toegankelijk is voor niet-leden. Jaarlijks brengen we verslag uit van onze afgelegde weg. Wil je op de hoogte zijn ? Aarzel niet om ons je gegevens via ons formulier mee te delen.

Equipe SDG goals 2030

Interessante bronnen

Hier delen we onze activiteitenverslagen met jullie, evenals links naar bronnen die ons voeden en ons helpen bij de voorbereiding van de delingssessies.

Duik in 2030 evenals inhoud van hoge kwaliteit over duurzaamheidskwesties.

Onze leden

Een geëngageerde groep

"Bruggen bouwen zonder aan te nemen wie de goede en wie de slechte is, is een geweldige manier om te leren." - Emmanuel Faber

Als CEO's en leden van de raad van bestuur hebben wij een impact op alle aspecten van de ondernemingen waarin wij actief zijn.
Wij drukken onze steun uit aan de 2030-visie.

Wij dragen jaarlijks bij aan de werking van de groep (jaarlijks lidmaatschap momenteel vastgesteld op 2800€/lid, exclusief BTW).

Wij streven ernaar zorgzaam te zijn, open te staan voor dialoog en te luisteren. We kunnen elkaar uitdagen, onze meningen delen en tegengestelde meningen horen op met respect voor anderen.

De kandidaat leden worden aanbevolen door twee actieve leden, waarbij het bestuur optreedt als toelatingscommissie die toeziet op een evenwicht in profielen en vooral kandidaten wenst te onboarden die bijdragen tot de diversiteit van de groep (leeftijd, gender, cultuur, ...).

Partners

Nieuw partnerschap met

Contact

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations