CEO Alliantie voor Duurzaamheid

Wij geloven in een wereld waarin het bedrijfsleven moet inspelen op de uitdagingen van de 21e eeuw en moet bijdragen tot een welvarende, rechtvaardige en inclusieve samenleving binnen de planetaire grenzen.

Collectif de CEOs et d’administrateurs

Over ons

2030, onze belangrijkste waarden

2030 is een collectief van Belgische CEO's (en bestuurders) dat eind 2020 werd gelanceerd om de dringende behoefte aan maatschappelijke transformatie en de noodzakelijke heruitvinding van bedrijven te bespreken.

Welwillendheid

Intellectuele nauwkeurigheid

Openheid van geest

Actiebereidheid

Vertrouwen

Systeemvisie

Transparantie

Onze strategische assen

Om individuele en collectieve acties te ondersteunen die bijdragen tot de opbouw van een rechtvaardige, inclusieve en welvarende samenleving binnen de planetaire grenzen, richten wij ons op drie strategische gebieden.

Uitwisseling

Onze ervaringen en vragen delen over de transformatie van onze bedrijven naar duurzamere activiteiten die bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Informeren

Informeren over belangrijke vraagstukken in verband met deze transformatie

Bewustmaking & communicatie

Bewustmaking en communicatie buiten de groep door verslag uit te brengen over onze acties

Equipe qui collabore

Onze activiteiten

Jaarprogramma

Wij bieden 10 avonden per jaar, afwisselend met casestudies door onze leden en transversale thematische sessies door externe deskundigen. De avonden zijn verdeeld tussen presentaties door de sprekers en discussies in subgroepen, zodat ervaringen kunnen worden uitgewisseld en nieuwe kennis kan worden ontwikkeld via collectieve intelligentie.
Ons programma wordt gevoed door voorstellen van onze leden en kan in de loop van het jaar evolueren, afhankelijk van de kansen en de resultaten van onze uitwisselingen.

HIGHLIGHT - Jean-Marc Jancovici - 15/11/2022

De wereld zonder einde - STREAMING

Archief

Vorige sessies

 

Liste des sessions de 2020 – 2021 – 2022

/ 2023

Inequality and poverty

JANUARI 

C. Van der Hoeven
BAPN
Q. Quintard
FTGB/ABVV

TADA / CREDAL

FEBRUARI 

Isabelle Callens / Olivier Gevart

Alpha Innovations / Jema

MAART

Sophie Trinon / Nicolas Bronchart

Residential

APRIL

Andrew Stirling
Complex thinking

Can Technology Save Us?

MEI

Jean-Pierre Raskin

Tomas Wyns

NMBS / urbike

JUNI

Thibaut Georgin,
Patrice Couchard / Philippe Lovens

Maisons Blavier

SEPTEMBER

Louis Amory

Nourish and Thrive

OKTOBER

H. Bruyninckx,
C. Aelvoet,
E. Demorteuil,
E. Schopgues,
O. Lefebvre

Tartes de Françoise

NOVEMBER

Jean Baisier

Stratégie et engagement

DECEMBER

/

 

Onze evenementen en nieuwsbrieven

2030 heeft de ambitie om onze ideeën met zoveel mogelijk mensen te delen

Nous souhaitons sensibiliser et communiquer vers l’extérieur du groupe. Deux fois par ans, nous organisons des événements ouverts aux non-membres, et annuellement, nous partageons les résultats de notre cheminement.
Vous souhaitez être tenus au courant ?
N’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées via notre formulaire.

Equipe SDG goals 2030

Interessante bronnen

Wij vinden inspiratie in talrijke initiatieven en publicaties. Ter voorbereiding van de sessies, tijdens de uitwisselingen of tussen onze avonden door, delen wij met elkaar wat ons heeft geholpen om verder te komen in ons denken en linken naar belangrijke publicaties over bepaalde onderwerpen.

We delen dit graag met iedereen die geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Onze leden

Een geëngageerde groep

"Bruggen bouwen zonder aan te nemen wie de goede en wie de slechte is, is een geweldige manier om te leren." - Emmanuel Faber

Als CEO's en leden van de raad van bestuur hebben wij een impact op alle aspecten van de ondernemingen waarin wij actief zijn.
Wij drukken onze steun uit aan de 2030-visie.

Wij dragen jaarlijks bij aan de werking van de groep (lidmaatschapsgeld momenteel vastgesteld op 2750€/jaar).

Wij streven ernaar zorgzaam te zijn, open te staan voor dialoog en te luisteren. We kunnen elkaar uitdagen, onze meningen delen en tegengestelde meningen horen op met respect voor anderen.

De

Contact

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie

hello@2030-sdg.be