CEO Alliance for Sustainability

Wij geloven in een wereld waarin het bedrijfsleven moet inspelen op de uitdagingen van de 21e eeuw en moet bijdragen tot een welvarende, rechtvaardige en inclusieve samenleving binnen wereldwijde grenzen.

Collectif de CEOs et d’administrateurs

Over ons

2030, onze belangrijkste waarden

2030 is een collectief van Belgische CEO's en bestuurders dat eind 2020 werd gelanceerd om de dringende behoefte aan maatschappelijke transformatie en de noodzakelijke heruitvinding van bedrijven te bespreken.

Transparantie

Intellectuele nauwkeurigheid

Openheid van geest

Actiebereidheid

Vertrouwen

Systeemvisie

Welwillendheid

Onze strategische assen

Om individuele en collectieve acties te ondersteunen die bijdragen tot de opbouw van een rechtvaardige, inclusieve en welvarende samenleving binnen de grenzen van de planeet, richten wij ons op drie strategische gebieden.

Uitwisseling

Onze ervaringen en vragen delen over de transformatie van onze bedrijven naar duurzamere activiteiten die bijdragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Informeren

Informeren over belangrijke kwesties in verband met deze omschakelingen

Bewustmaking & communicatie

Bewustmaking en communicatie buiten de groep door verslag uit te brengen over onze acties

Equipe qui collabore

Onze activiteiten

Jaarprogramma

Wij bieden 10 avonden per jaar, afwisselend met casestudies door onze leden en transversale thematische sessies door externe deskundigen. De avonden zijn verdeeld tussen presentaties door de sprekers en discussies in subgroepen, zodat ervaringen kunnen worden uitgewisseld en nieuwe kennis kan worden ontwikkeld via collectieve intelligentie.
Ons programma wordt gevoed door voorstellen van onze leden en kan in de loop van het jaar evolueren, afhankelijk van de kansen en de resultaten van onze uitwisselingen.

/ 2020
Koolstofcompensatie en -reductie
OKTOBER 2020

Dimitri Mertens
Climact

Case study - Cosucra
NOVEMBER 2020

Jacques Crahay
Cosucra

Beginselen van duurzaam ondernemen
DECEMBER 2020


/ 2021
Europese Green Deal en herstelplan
JANUARI 2021

Thomas Dermine
Gouvernement BE
Sarah Nelen

Commission EU

De mens centraal stellen in het bedrijf
FEBRUARI 2021

Marc Vossen
Ngroup

Case study - Luminus
MAART 2021

Grégoire Dallemagne
Luminus

Beyond Growth?
APRIL 2021

Tim Jackson
University of Surrey
Emmanuel Faber
ex-Danone

Case study - Magotteaux
MAI 2021

Sébastien Dossogne
Magotteaux

SDG as the new normal
JUIN 2021
Bart de Smet – FEB
René Branders – Agoria
Olivier de Wasseige, Jacques Crahay
– UWE
Maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven: dezelfde strijd?
SEPTEMBRE 2021

Nicolas Van Nuffel
CNCD-11.11.11
Alexia Falisse
XR

Case study - IBA
OCTOBRE 2021

Olivier Legrain
IBA

Democratie en economische activiteiten

NOVEMBRE 2021
Michel Cordier
Forum Transition
Corinne Lepage
ex-Gouvernement FR

Case study - Technord
DECEMBRE 2021

Philippe Foucart
Technord

Publicaties en bronnen van belang

2030 heeft de ambitie om zijn met zoveel mogelijk mensen

In 2021 willen we een eerste artikel publiceren over ons bestaan, onze ambitie, een reeks verwezenlijkingen en onze overwegingen.

Wij willen de groep bewust maken en buiten de groep communiceren door verslag uit te brengen over onze acties. Wenst u onze publicaties te ontvangen? Aarzel niet om ons uw gegevens achter te laten via ons formulier.

Equipe SDG goals 2030

Bronnen van belang

Talrijke initiatieven en publicaties inspireren ons. Ter voorbereiding van de zitting, tijdens de uitwisselingen of tussen onze avonden door, delen wij met elkaar wat ons heeft geholpen om verder te komen in ons denken en verwijzen wij ook naar publicaties over bepaalde onderwerpen.

We delen dit graag met iedereen die geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Onze leden

Een geëngageerde groep

“Building bridges without assuming who’s the good and the bad guy is a great way of learning” - geciteerd door Emmanuel Faber

Wilt u meer weten over de groep?
Als CEO's en leden van de raad van bestuur hebben wij een impact op alle dimensies van de ondernemingen waarin wij actief zijn.
Wij geven uiting aan onze gehechtheid aan de 2030-visie.
Wij dragen jaarlijks bij aan de werking van de groep (lidmaatschapsgeld momenteel vastgesteld op €2500/jaar).
Wij streven ernaar zorgzaam te zijn, open te staan voor dialoog en te luisteren. Wij kunnen elkaar uitdagen, onze meningen delen en tegengestelde meningen horen op een manier die elkaar respecteert.

De leden worden gecoöpteerd, waarbij de Raad van Vrijwilligers (RvV) optreedt als toelatingscommissie.
(De RvV is de raad van bestuur die belast is met de operationele aspecten van de groep. Het bestaat momenteel uit 8 vrijwilligers).

Onze partnerschappen en samenwerkingsverbanden

Verbindingen leggen in ons complexe systeem

 

E&T logo
Regenarative alliance logo
Aula Magna

Contact

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie

hello@2030-sdg.be